Oblastný futbalový zväz Liptovský Mikuláš

správa č.: 1317. októbra 2011

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 141011 ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13/2011-12 ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA * Berieme na vedomie dopis FK Pribylina a tento odstupujeme KR. ...